ORDER NOW
Language: VIE | ENG

Le Square Epicier Fin luôn xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành lesquare-epicierfin.vn, Le Square Epicier Fin cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách. 

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây chỉ ra các loại thông tin thu thập, mục đích sử dụng và cách thức Le Square Epicier Fin thực hiện việc bảo mật. Chính sách này còn đưa ra hướng dẫn cho Quý Khách trong việc quyết định loại thông tin cung cấp, cách thức thay đổi thông tin đồng thời đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Quý Khách khi truy cập Trang Web. Bằng việc truy cập vào lesquare-epicierfin.vn, Quý Khách đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này và đảm bảo các dữ liệu Quý Khách cung cấp là hoàn toàn đầy đủ và chính xác. 

Thông tin thu thập

Khi đăng ký một tài khoản trên lesquare-epicierfin.vn, Le Square Epicier Fin sẽ thu thập các thông tin sau: 

  • Thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ hộp thư điện tử, họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác được yêu cầu tùy từng thời điểm; 

Mục đích và phạm vi sử dung thông tin cá nhân 

Các thông tin đề cập bên trên sẽ được thu thập để:

  • Đăng ký tài khoản thành viên cho khách hàng

  • hoàn thiện các tính năng trên Trang Web hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình giao dịch; 

  • thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi khác;

  • gửi các thông tin khuyến mãi hoặc các thông tin khác cho Quý Khách qua địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại khi có sự đồng ý trước của Quý Khách; và

  • thực hiện các hoạt động khác phục vụ cho giao dịch tại Trang Web, với sự đồng ý trước của Quý Khách.

Tổ chức thu thập và lưu trữ thông tin

Công ty TNHH Le Square Epicier Fin – chủ sở hữu của lesquare-epicierfin.vn – là tổ chức thu thập thông tin được mô tả trong tài liệu này. Chi tiết của Công ty TNHH Le Square Epicier Fin như sau: 

Công ty TNHH Le Square Epicier Fin

Mã số thuế: 0314809955

Địa chỉ trụ sở chính: 186 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Điện thoại: +84 2862883528 | Fax: +8428 6288 3529 | Email: infos@lesquare-epicierfin.com.vn

Website: https://lesquare-epicierfin.vn |Facebook: https://www.facebook.com/lesquareepicierfin

 

Các thông tin do Quý Khách cung cấp sẽ được lưu trữ trong một thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trong khoảng thời gian còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện.

Hướng dẫn quản lý thông tin cá nhân 

shop.lesquare-epicierfin.vn có các công cụ hỗ trợ đơn giản giúp Quý Khách quản lý thông tin cá nhân. Khi chọn chức năng “Quản lý tài khoản”, Quý Khách có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin của mình. 

Quý Khách cũng có thể yêu cầu Le Square Epicier Fin chỉnh sửa thông tin của mình, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ giao hàng cho một đơn hàng nhất định bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tại +84 2862883528 hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử infos@lesquare-epicierfin.com.vn

Để bảo mật tốt nhất thông tin cá nhân của Quý Khách, Quý Khách vui lòng cẩn trọng tuyệt đối trong việc giữ bí mật thông tin cá nhân của mình và phối hợp với Le Square Epicier Fin ngay khi phát hiện có dấu hiệu truy cập trái phép hoặc dấu hiệu bất thường đối với tài khoản của Quý Khách. 

Quý Khách phải tuân thủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo việc bảo mật được thực hiện hiệu quả. Le Square Epicier Fin không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại, mất mát phát sinh từ việc Quý Khách không tuân thủ các quy tắc bảo mật. 

Cam kết bảo mật thông tin 

Trừ khi pháp luật yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch, Le Square Epicier Fin cam kết: 

  • sử dụng các thông tin này nhằm phục vụ đơn hàng của Quý Khách và các mục đích khác có sự đồng ý trước của Quý Khách;

  • không tiết lộ các thông tin này cho bất kì bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc mục đích phạm pháp khác;

  • áp dụng các phương thức mã hóa cho toàn bộ quy trình đặt hàng và thanh toán 

  • Áp dụng phương án và giải pháp tốt nhất để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của Quý Khách. 

Trường hợp Le Square Epicier Fin vi phạm liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo thì Khách Hàng quyền gửi khiếu nại đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tại +84 2862883528 hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử infos@lesquare-epicierfin.com.vn. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng theo các Điều khoản và Điều kiện trên website này và theo quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi Khách Hàng. 

Ngoài ra, bất kì hành vi can thiệp hoặc chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu Trang Web bằng các công cụ phần mềm, ứng dụng, chương trình phần mềm hoặc các hình thức khác đều là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tuyên truyền, khuyến khích hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác nhắm đến việc truy cập, sao chép, lưu trữ dữ liệu hoặc phá hỏng hệ thống Trang Web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách và Le Square Epicier Fin, chúng tôi có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.