ORDER NOW
Language: VIE | ENG

1. Điều kiện

Công dân từ 18 tuổi trở lên được đăng ký MIỄN PHÍ.

Các thông tin không đầy đủ hoặc mơ hồ sẽ không được xử lý.

Khách hàng có đăng ký tại cửa hàng hoặc trực tuyến.

2. Thể lệ chương trình

Với mỗi 100.000 đồng chi tiêu, hội viên sẽ được thưởng 1000 đồng được cộng vào thẻ thành viên. Giải thưởng sẽ không vượt quá 10% tổng hóa đơn. Ví dụ:

- Từ 0 đến 199.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 1% hóa đơn.

- Từ 200.000 đồng đến 299.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 2% hóa đơn.

- Từ 300.000 đồng đến 399.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 3% hóa đơn.

- Từ 400.000 đồng đến 499.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 4% hóa đơn.

- Từ 500.000 đồng đến 599.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 5% hóa đơn.

- Từ 600.000 đồng đến 699.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 6% hóa đơn.

- Từ 700.000 đồng đến 799.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 7% hóa đơn.

- Từ 800.000 đồng đến 899.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 8% hóa đơn.

- Từ 900.000 đồng đến 999.999 đồng, bạn sẽ được thưởng 9% hóa đơn.

- Từ 1.000.000 đồng trở lên, bạn sẽ được thưởng 10% hóa đơn.

 

Tiền thưởng chỉ được cộng vào thẻ khi hội viên khi xuất trình Thẻ thành viên Le Square. Thẻ nhận dạng có thể được yêu cầu cho mục đích xác minh.

Trong trường hợp hội viên quên mang thẻ thành viên:

Bước 1: Vui lòng giữ lại hóa đơn
Bước 2: Trong lần mua sắm tiếp theo, vui lòng mang thẻ và hóa đơn lần trước đến quầy Chăm sóc khách hàng để được tích tiền.

Thẻ thành viên Le Square và tiền thưởng trong thẻ là không thể chuyển nhượng và không thể đổi thành tiền mặt.

3. Hiệu lực thẻ

Nếu thành viên không sử dụng Tư cách thành viên Le Square trong một năm, tài khoản của họ sẽ hết hạn.

4. Thu thập thông tin

Le Square Epicier Fin có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên cần thiết để xác minh danh tính của Thành viên, xử lý thẻ Thành viên, giao sản phẩm và dịch vụ cho Thành viên, phân tích các ưu đãi và thông báo cho Thành viên về các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện sắp tới được tổ chức bởi Le Square Epicier Fin.

Le Square Epicier Fin có thể gửi cho hội viên các thông tin như khuyến mãi, ra mắt sản phẩm & dịch vụ mới và các sự kiện đặc biệt thông qua các kênh liên lạc bao gồm thư trực tiếp, email, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản.

Nếu hội viên không muốn nhận thư, email, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản của chúng tôi, hội viên có thể từ chối bằng cách gửi email đến infos@lesapes-epicierfin.com.vn.

5. Chấm dứt và hủy bỏ

Một khoản phí thay thế 20.000 đồng sẽ được tính cho Thẻ thành viên bị mất hoặc bị hư hỏng lần thứ 2.

Gian lận, lạm dụng và/hoặc các hành vi sai trái khác liên quan đến việc mua lại và/hoặc sử dụng tiền trong thẻ thành viên có thể dẫn đến việc hủy bỏ ngay lập tức, hạn chế hoặc chấm dứt Tư cách thành viên Le Square Epicier Fin.

Các điều khoản và điều kiện có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của Le Square Epicier Fin.

Thành viên bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt Tư cách thành viên Le Square Epicier Fin bằng cách thông báo bằng văn bản cho Le Square Epicier Fin thông qua infos@lesapes-epicierfin.com.vn.

Sau khi chấm dứt hoặc hủy tài khoản vì bất kỳ lý do gì, tất cả số tiền thưởng tích lũy trong thẻ sẽ bị mất và hội viên sẽ không được có bất cứ yêu cầu bồi thường nào.

Các điều khoản và điều kiện trên có thể được thêm, sửa đổi hoặc rút mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của Le Square Epicier Fin.